חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
1800-80-40-80
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

חברי הדירקטוריון

שם:

 

תפקיד:

 

וועדה:

 

 מר מיקי אדלר יו"ר דירקטוריון

גב' שירלי משולם   דירקטורית נציגת המועצה  חברה בוועדת השקעות 

גב' יעל ספתי  דירקטורית נציגת  המועצה חברה בוועדת ביקורת

מר לירן ארד דירקטור נציג הציבור יו"ר ועדת ביקורת

מר גיא קושט דירקטור נציג הציבור  יו"ר וועדת השקעות  
מר סתיו עציוני 
 
דירקטור נציג הציבור 
 
חבר בוועדת השקעות 
 

עבור לתוכן העמוד