חיפושדלג על חיפוש
כל השירותים במספר אחד
1800-80-40-80
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

אספקת המים בגני תקווה מסתכמת לכדי כ-1.1 מליון מ

100% מהמים נרכשים מחברת "מקורות".

 

תקנות מי השתיה
 

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה), מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב''תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב - התש''ס 2000 ''. התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

 

"מי תקווה" מבצעת בדיקות רבות, על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מתבצעות: בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בחיבורי מקורות מתבצעות בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור. 
  

מדי רבעון מפורסמים תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים (לצפייה בדו"חות המים לחץ כאן).

 

אחת לשנה נשלח לבתי תושבי גני תקווה ד"וח איכות מים שנתי.

 

לחצו לאתר משרד הבריאות – בדיקת איכות מים
 

בהתאם לתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני מי שתיה) התשע"ג-2013, החל מיום ה-26.8.14 תופסק הוספת פלואור למי השתיה. 

עבור לתוכן העמוד